Phân bò khô

Thành phần: phân bò vàng (bò cỏ) nguyên chất.
Độ ẩm khoảng 13%.
Tạp chất như rơm, cỏ khô dưới 3%.

Qui cách bao 50 x 73 cm (bao vàng), vô đầy bao, may miệng.
Khối lượng khoảng 12 kg.
Năng lực cung cấp 10.000 bao/1 tháng.
Giá theo thời điểm.

Qui cách bao cám con cò, vô đầy bao, may miệng.
Khối lượng khoảng 15 kg.
Năng lực cung cấp 10.000 bao/1 tháng.
Giá theo thời điểm.

Qui cách bao 60 x 110 cm, vô đầy bao, may miệng.
Khối lượng khoảng 24-27 kg.
Năng lực cung cấp 20.000 bao/1 tháng.
Giá theo thời điểm.

image

Rơm khô

Có 2 loại: rơm Việt Nam và rơm Campuchia.
Cuộn rơm được cuốn theo tiêu chuẩn, đảm bảo độ nén chặt đều nhau.
Qui cách:
cuộn rơm có đường kính D=500mm,
chiều dài L=700mm,
khối lượng 13 đến 14 kg rơm khô,
Giá: dao động theo mùa.
Giao tại Đức Huệ, Long An.

image

Tro trấu

Có 2 loại: Trấu mịn và Trấu cánh.
Độ ẩm dưới 10%.
Trấu mịn:
Qui cách bao 70-120 cm, cột miệng.
Khối lượng khoảng 14-15 kg.
Năng lực cung cấp 12.000 bao/1 tháng.
Giá theo thời điểm.

Trấu cánh:
Qui cách bao 60-110 cm, cột miệng.
Khối lượng khoảng 10 kg.
Năng lực cung cấp 5.000 bao/1 tháng.
Giá theo thời điểm.

image

Hình ảnh sản phẩm